Skip to main content
Please wait...

Pejabat Pendaftar

Bahagian Pentadbiran

 • Menguruskan semua urusan perkhidmatan yang melibatkan pegawai dan kakitangan dari pelantikan dan persaraan.
 • Menguruskan hal berkaitan cuti yang melibatkan pegawai dan kakitangan
 • Menguruskan hal-hal berkaitan waran pelantikan dan hal ehwal pentadbiran am.
 • Menguruskan pelantikan Pesuruhjaya Sumpah.
 • Menguruskan pengeluaran pas pejabat dan kad kebenaran.
 • Bertanggungjawab kepada semua hal berkaitan pentadbiran sumber manusia dan hal ehwal latihan.
 • Menguruskan semua perkara berkaitan disiplin dan integriti kakitangan.
 • Mengurus semua pendaftaran, penyelenggaraan, lokasi dan pelupusan aset dalam Sistem Pengurusan Aset (SPA).
 • Untuk mengurus semua unit bintang dan merekodkan bintang dalam Sistem Pengurusan Stor (SPS).
 • Bertanggungjawab ke atas bangunan dan kemudahan mahkamah.
 • Untuk mengawal selia keselamatan dan penyelenggaraan bangunan.
 • Mengurus pentadbiran dan penyelenggaraan kenderaan pengangkutan mahkamah.
 • Menguruskan semua urusan protokol Yang Berhormat Hakim, pegawai dan kakitangan.

 

Bahagian Kewangan

 • Untuk mengawal dan memantau emolumen Mahkamah dan yuran/caj over-the-counter.
 • Untuk mengekalkan Akaun Deposit/Amanah.
 • Untuk menerima dan merekodkan hasil daripada IGFMAS kepada hasil kerajaan.
 • Untuk memproses dan mengekalkan bayaran balik deposit.
 • Menguruskan perolehan dan baucar pembayaran kerajaan.

 

Bahagian Aset dan Perolehan

 • Menguruskan kontrak perolehan termasuk keselamatan, kebersihan dsb
 • Untuk menguruskan pendaftaran dan pelupusan aset.