Skip to main content
Please wait...

Magistrate

Name

Position

SYARIFAH FATIMAH AZURA BIN WAN ALI MAGISTRATE (MAGISTRATES’ COURT 1, KUCHING)
ZUBAIDAH BINTI SHARKAWI MAGISTRATE (MAGISTRATES’ COURT 2, KUCHING / MAGISTRATES’ COURT BAU)
MASON JARO LENYA BIN BARAYAN MAGISTRATE (MAGISTRATES’ COURT 3, KUCHING / MAGISTRATES’ COURT LUNDU)