Skip to main content
Please wait...

Mahkamah Tinggi

Yang Arif Tuan Wong Siong Tung

Hakim Mahkamah Tinggi Sibu
  • Dilantik sebagai Pesuruhjaya Kehakiman pada 28 November 2019
  • Dinaikkan sebagai Hakim Mahkamah Tinggi pada 27 April 2022.