Theme Color        
Font Size -A A +A
 
Alamat Mahkamah No.Tel Alamat Email

Sessions Court Sarikei

Lot 3197, Block 48
96100 Sarikei
Sarawak

084-651642

msski@kehakiman.gov.my

Magistrate Court Sarikei

Lot 3197, Block 48
96100 Sarikei
Sarawak

084-651642

mmski@kehakiman.gov.my

Sessions Court Mukah

Jalan Kubu 1,
96400 Mukah
Sarawak

084-871442

msmkh@kehakiman.gov.my

Magistrate Court Mukah

Jalan Kubu 1,
96400 Mukah
Sarawak

084-871442

msmkh@kehakiman.gov.my

Sessions Court Kapit

Nil

Nil

mskpt@kehakiman.gov.my

Magistrate Court Kapit

Kompleks Kerajaan Negeri
Mahkamah Sesyen/majistret Kapit
Jalan Bleteh
96800 Kapit

Nil

mskpt@kehakiman.gov.my

Sessions Court Semuja

Nil

Nil

mspatis@kehakiman.gov.my

Magistrate Court Bau

Nil

Nil

mmbau@kehakiman.gov.my

Magistrate Court Lundu

Nil

Nil

mmldu@kehakiman.gov.my

Magistrate Court Serian

Nil

Nil

mmsrn@kehakiman.gov.my

Magistrate Court Belaga

 

Kompleks Mahkamah Sibu
Jalan Tun Abang Haji Openg
96000 Sibu
Sarawak

 

084-333788/330442

mmblg@kehakiman.gov.my

Magistrate Court Kanowit

 

Kompleks Mahkamah Sibu
Jalan Tun Abang Haji Openg
96000 Sibu
Sarawak

 

084-333788/330442

mmknw@kehakiman.gov.my

Magistrate Court Tatau

Nil

Nil

mmttu@kehakiman.gov.my

Magistrate Court Sebauh

Nil

Nil

mmsbu@kehakiman.gov.my

Magistrate Court Marudi

Nil

Nil

mmmrd@kehakiman.gov.my

Magistrate Court Batu Niah

Nil

Nil

mmbnh@kehakiman.gov.my

Magistrate Court Betong

Nil

Nil

mmbtg@kehakiman.gov.my

Magistrate Court Lubok Antu

Nil

Nil

mmlau@kehakiman.gov.my

Magistrate Court Simunjan

Nil

Nil

mmsjn@kehakiman.gov.my

Magistrate Court Saratok

Nil

Nil

mmstk@kehakiman.gov.my